Fundació

APALCE fou creada per un grup de famílies que tenien fills amb severs problemes neurològics i que viatjaven regularment a Filadèlfia, EEUU, per ser tractades en el Center for Neurological Rehabilitation (C.N.R.) sota la direcció del Doctor Eugene Spitz (reconegut neurocirurgià per haver desenvolupat la vàlvula intracranial pel tractament de l ’hidrocefàlia). Formaven part del seu equip el Dr. Carl Delacato i el Dr. Glenn Doman, deixebles directes de Temple Fay, qui està en l’origen del concepte de neurorehabilitació tal i com s’entén en l’actualitat.

Per les dificultats que suposava aquest desplaçament a Filadèlfia, es va proposar a l’Equip del C.N.R. venir a Barcelona per realitzar els tractaments. Neix la iniciativa de contractar a aquest equip d’especialistes en neurorehabilitació de prestigi internacional. L’equip que se desplaçava a Barcelona estava format pel Dr. Max Karpin, neurocirurgià, Carl Delacato, Doctor en psicologia (autor de “El niño autista”, “Un nuevo comienzo para el niño con problemas de lectura”), John Unruh, Doctor en neurorehabilitació (autor de “Down Syndrome”), James Mc Gonagle i Robert Doman, neurorehabilitadors i David Delacato, psicòleg.

APALCE es va constituir l’any 1972 i es va inscriure en el Registre Provincial d’Associacions l’abril del mateix any. Fou declarada d’Utilitat Pública el 13 d’agost de 1981 i el 26 de juny de 1992 es constitueix com fundació d’àmbit nacional.

El Patronat de la fundació està format per:

PRESIDENTA
Il·lustríssima Senyora Doña Dolores de Oya Otero

VICEPRESIDENT
César A. Gibernau Ausió

SECRETARI
Marina Mas Portolés

TRESORER
Jorge De Nadal Clavería

VOCAL
César Molinero Egea

VOCAL
José María Closa Cañellas

VOCAL
Roser Garrofer Moreres

VOCAL
Joan Roca Llarden

L’equip d’APALCE fou dirigit, a mes a mes del pioner Dr. Carl Delacato, pel Dr. John Unruh des de l’any 1972 fins l’any 2007. Els especialistes acudien a APALCE tres vegades a l’any per visitar als pacients de tota Europa, per prescriure el tractament i fer el seguiment dels programes de neurorehabilitació. Actualment, el Dr. Unruh segueix com a consultor d’ APALCE, i l’actual responsable dels programes de neurorehabilitació és el professor Donald Szegda, del mateix equip del C.N.R. de Filadèlfia.