La finalitat de la Fundació APALCE és donar tractament de neurorehabilitació a nens amb dificultats en l’aprenentatge escolar, així com nens, joves i adults que presenten una immaduresa i / o desorganització neurològica, o han patit una lesió cerebral. Tractem d’optimitzar els recursos dels nostres pacients a través d’un programa d’exercicis individualitzat, que segueix l’evolució del desenvolupament humà. Per tant, el nostre sistema "no cura", sinó que busca la reorganització neurològica del cervell.